Brandweer kazerne + omgeving

Brandweer kazerne + omgeving

Brandweerkazerne + omgeving

Een kans om de in en om de Oude Brandweer Kazerne in Bemmel, jong, oud, lerend en onderwijzend met elkaar in contact te brengen waarbij iedereen profiteert. Door een kleine ingreep (de deuren aan weerszijden weer in gebruik te nemen) in de kazerne krijgt de omgeving een hart en ontmoetingsplek: school, seniorenflats en huurwoningen hebben allen hun eigen activiteiten onder hetzelfde dak. Zo kan er een samenwerking tussen alle lagen van de wijk op gang komen, waar iedereen van kan profiteren.