Kinkel te Bemmel

Kinkel te Bemmel

Kinkel te Bemmel

Deze haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit twee delen, een daarvan is vernieuwbouw de ander is nieuwbouw.

Vernieuwbouw

De grote zaal wordt in dit scenario verbouwd waarbij de huidige entree behouden blijft .
Aan de noordzijde van de entree is een terras gedacht wat ook als ontmoetingsplek kan fungeren.
Door het gebouw te voorzien van een eenduidig materiaal gebruik worden de in- en uitgangen prominenter.
Het gebruik:

Een vervolgstap in de exploitatie kan zijn dat het pand ook in gedeelten te exploiteren is.
De voorzijde van de Kinkel is open en de lokalen voorzien van een kleur. Hiermee wordt een open en leesbare structuur gemaakt richting het plein met een duidelijke opbouw. Denkbaar is hierbij dat kleuren op gebruik zijn afgestemd bijvoorbeeld akoestische ruimten, ontmoetingsruimten, kantoor etc.

De Grote “vernieuwbouwde” zaal kent als de vloer dicht gelegd wordt een ruimte die multifunctioneel ingezet kan worden: zo is een functie als restaurant- lunch cafe denkbaar, maar ook als flexplekken locatie voor ZZP-ers, oefenruimte voor div. activiteiten, vergaderzaal etc. Het voordeel van een “losse vloer” is dat de grote zaal ook gebruikt kan worden wanneer het podium niet in gebruik is en niet aanvoelt als een lege sportzaal. Door de verschillende meubel opstellingen geeft de zaal ook met een dichte vloer een ‘gevulde’ indruk met veel wisselwerking met buiten.
Wanneer de vloer open is kan de zaal in zijn geheel gevuld worden met zitplaatsen waardoor alles gericht is op het podium. De vloerdelen die weggehaald worden, kunnen onder de tribune geplaatst worden. De lamellenstructuur van de tribune zorgt dat wisselwerking met buiten optimaal behouden blijft . Door ‘losse balkons’ te plaatsen op de tribunes ontstaan flexibele en multifunctionele loges.

Nieuwbouw

Bij het plaatsen van een nieuwe grote zaal wordt deze haaks op de buitengevel van de huidige grote zaal gepositioneerd. Ook hierbij wordt de huidige entree intact gehouden maar wordt er eveneens aan de andere zijde een gelijksoortige entree geplaatst. Aan de noordzijde van de entree is er een terras wat ook als ontmoetingsplek kan fungeren. De bestaande grote zaal wordt foyer en is tevens uitgebreid met een nieuwe gevel die meandert om de nieuwe grote zaal. Vanuit deze foyer kan een zachte verbinding richting het gemeente huis ontsloten worden maar bij voldoende wisselwerking is het ook mogelijk om een luchtbrug of tunnel vanuit deze locatie te ontsluiten.

Bij binnenkomst komt men in de foyer terecht welke uitgerust dient te worden met een nieuwe bar/balie die ook dient i.c.m. de functie van restaurant/eetgelegenheid. Vanaf dit punt kan men de grote zaal binnenkijken en deze zijde kan ook open gezet worden, zodat er een grotere ruimte ontstaat. Deze grote zaal zal d.m.v. een scheiding in vier ruimtes deelbaar zijn. De ruimtes worden hierdoor optimaal benut en kunnen verhuurd worden. De gevels kunnen opengevouwen voor maximale wisselwerking met het plein en wordt semi-transparant door het gebruik van shutters voor de ramen. In de nok is voldoende hoogte voor het plaatsen van allerhande techniek die in overleg met de diverse groepen gebruikers te bepalen is.

Bovenop de Kinkel is er een mogelijkheid om zes stuks atelier woningen/ appartementen te plaatsen van circa 50m2 grond gebonden oppervlak. Hiermee krijgt de leefbaarheid door sociaal maatschappelijke samenhang onder één dak een extra dimensie.
Goed op de afbeeldingen is te zien hoe de appartementen op de Kinkel ogen in combinatie met de nieuwe grote zaal. Door de woningen los van elkaar te plaatsen ontstaat een luchtig gevelbeeld. Op de gevel naast de entree is de mogelijkheid om aankondigingen te
doen mbt activiteiten. Op het dak van de Kinkel en deels van het foyer is er ruimte voor een dakterras en het plaatsen van moestuinen. Hier kan men genieten van het uitzicht op de pleinen. Ook de appartementen kennen vanaf dit dak een intensievere interactie doordat ze dicht bij dit ontmoeting-dak gepositioneerd zijn. In de Kinkel is plaats voor mogelijk een organisatie als SWL. De ruimtes hebben we zo open mogelijk gelaten. Als afscheidingen worden boekenkasten gebruikt, die niet tot het plafond rijken: de openheid blijft behouden maar optimaal gebruikmakend van het akoestische voordeel van de boekenkasten. De balustrade van de trappen zijn ook voorzien van
boeken en tussen de trapdelen in zijn er in de traphuizen mogelijk drie groenstroken te plaatsen die garant staan voor schone lucht, een aangename beleving met een dito binnenklimaat voor werknemer en bezoeker. Het kantoor en bibliotheek horen door hun transparante karakter bij het achterliggende plein.

Aan de achterzijde van de Kinkel ontstaat er een plein wat een meer besloten karakter kent. Naast diverse activiteiten zoals een terras, jongeren plekken waar bijvoorbeeld geskateboard kan worden, kan er een passage richting de Regenboog gevormd worden, door ons aangeduid als los van elkaar geplaatste daken. Deze kunnen elk als parasol fungeren maar samen een luchtige doorgang maken. Om het achtergelegen plein te voorzien van diverse mogelijke invullingen als reuring is een open werkplaats onder een afdak aan de regenboogschool zijde goed denkbaar. De passage zal aan de achterzijde apart ontsloten worden door een doorgang
door de huidige Kinkel te maken recht in lijn met de huidige entree.