Stadhues herbestemming

Centrale vraag hoe creëren we een gebouw met interactie met de buurt én met de begane grond

Door met een integrale visie naar het gebied rondom het Stadhues te bekijken willen we de lokale initiatieven en netwerken inzetten om tot een invulling van het Sadhues als ontmoetingsruimten met lokale diensten, te kunnen realiseren.

Middels vraagverkenning op lokaal niveau in kaart te  brengen, toetsen we:

  • De behoefte rondom wonen, zorg en economie in de toekomst. ( Buurtwandelingen, Guerrilla- acties )
  • Hoe wij de bewoners aan de hand van voorbeelden kunnen tonen wat de mogelijkheden zijn en nemen ze hierin mee op reis: openstaan voor nieuwe impressies.
  • Reeds lopende initiatieven op het terrein van wonen; kunnen deze met elkaar verbonden worden waardoor zij elkaar versterken?
  • Actuele thema’s zoals leegstand en vluchtelingen opvang op een proactieve wijze te koppelen aan het proces.

 

Onderbouwing:

Het realiseren van buurten en omgevingen waarin het ontmoeten van mensen centraal staat op basis van de input verkregen uit de gemeenschap. Dit stelt ons in staat om:

  • Geluk inzichtelijk te maken voor de gemeenschap, immers roering en ontmoeting geeft mensen een positieve energie.
  • Waar te maken wat we beloven: door in co-creatie met de inwoner de leefomgeving mooier (her) in te richten.
  • Projecten te beheren d.m.v. community vorming (coöperatie) per wijk met een lokaal punten/ beloningssysteem.
  • Ervaringen terug te koppelen. Hiervoor willen we met de burgers en de stakeholders het ZELF-proof label in het leven roepen: een bruggenbouwer die buiten de lijntjes durft te kleuren….