Modulaire wijk

Naar aanleiding van de Modulaire studenten woning die in samenwerking met Orga Bouw is ontwikkeld, is de studie voortgezet op wijkniveau. Hoe kun je het maximale uit de mogelijkheden van hout-skelet-bouw halen? Door andere functies en mogelijkheden toe te voegen is het mogelijk om een hele wijk te maken door middel van een basis frame met losse wanden. Deze manier van bouwen kan een snelle oplossing zijn voor onder andere studenten, vluchtelingen en mensen die een goedkope en duurzame woning willen. De mate van privacy en interactie is vooraf te bepalen en in overeenstemming met de gebruikers in te vullen.

Door duurzame materialen te gebruiken in modulaire elementen die keer op keer opnieuw gebruikt kunnen worden, ontstaat een gezonde leefomgeving die uitermate toekomstbestendig is. Immers de blokken zijn weer op te pakken en ergens anders te gebruiken maar ook eenvoudig te vergroten of verkleinen; hoe flexibel wil je bouwen!?