Boerderij Wageningen

(foto’s door foto Mireat)

Bij deze boerderij was de vraag om het voorhuis te verbinden met de stallen die er achter lagen. De verdieping was al gedeeltelijk verbouwd, maar waren lossen ruimtes van elkaar. In het ontwerp hebben we alles samengetrokken en een voorstel gedaan van de uitwerking. Bij de realisatie is enkel gebruik gemaakt van bestaande en gebruikte materialen, zoals de trappen. De uitvoer is geheel in eigen beheer geweest van de eigenaren.