Lohas Lifestyle

Voor degene die nieuw zijn met de term Lohas, zullen we kort uitleggen waar het voor staat. Lohas is een afkorting: Lifestyle of Health and Sustainability. Oftewel: een manier van leven waarbij rekening gehouden wordt met gezondheid en duurzaamheid. En dit is iets waar we bij van Keulen Ontwerp al jaren mee bezig zijn en deze boodschap uit dragen naar onze klanten en collega’s. In een wereld waar de klimaatcrisis steeds duidelijk wordt komen er meer en meer oplossingen om het anders te doen. We kijken bewuster naar de manier waarop iets gemaakt is, welke grondstoffen zijn gebruikt en of iets herbruikbaar is. Of het nu lokaal gekweekt fruit is, eerlijke chocolade of elektrisch rijden, in het dagelijks leven gaan we al een stuk bewuster om met het milieu. In ons vakgebied is dit niet anders. Met duurzame producten, passief bouwen en hergebruikte materialen kunnen we stapje voor stapje het verschil maken. Wij zijn er in ieder geval bewust mee bezig, jij ook? Denk Lohas!

Missie

Onze missie is om steeds meer mensen te inspireren om in hun woon- en werkomgeving duurzaamheid en bewust leven te omarmen en hier volop van te genieten.

Onze plannen en adviezen hebben als ultiem doel om jarenlang bij te dragen aan het levensgeluk van de gebruikers waarbij de wereld minimaal belast wordt met toxische stoffen, afval en onnodig vervuilende productie.

We houden onze ecologische footprint zo klein mogelijk. Dat doen we zo:

  1. We gebruiken zoveel mogelijk lokale producten en kijken niet verder dan Europa, liefst Nederland.

  2. We maken hergebruik van wat er al is en vullen aan met duurzame producten van hoge kwaliteit.

  3. Hout is voor ons de basis; waar nodig gebruiken we gerecycled staal.

  4. We bieden alleen stoffen aan van producenten die zich verbinden aan de REACH-verordening. Deze Europese regeling verplicht aangesloten bedrijven om het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in kaart te brengen. Daarnaast hanteren we Well- en BRE(EAM)-richtlijnen.

  5. Toegepaste materialen zijn hergebruikt, herwonnen en circulair.

Laten we er samen voor zorgen dat de wereld mooi en leefbaar blijft.

Visie

Onze visie bestaat uit twee pijlers:

 

1.

Een leefbare wereld maak je samen

We dragen met z’n allen de verantwoordelijkheid om de wereld leefbaar te houden. Het toepassen van schone, gebruikte en/of ecologische materialen draagt bij aan een leefbare wereld.

 

2.

De natuur is de basis

Mensen voelen zich goed in de natuur en zijn daar productiever en creatiever. Een omgeving die inspeelt op dit gegeven draagt in grote mate bij aan het welzijn van de mens. Zo willen mensen soms andere mensen ontmoeten en zich soms juist even terugtrekken. Ook is het prettig om bijvoorbeeld  invloed te hebben op het binnenklimaat op jouw werkplek en je te omringen met groen.