Middels kleuren en patronen is het mogelijk om op een bepaald gebruik te sturen.